Schoolbrochure 2019-2020

De Schoolbrochure bestaat uit drie delen:

Deel 1: algemene info

Deel 2: pedagogisch project

Deel 3: het schoolreglement

Elk schooljaar dienen wij aanpassingen in de schoolbrochure aan te brengen.

Alle wijzigingen, schoolgebonden en wijzigingen in het schoolreglement,  staan in het grijs gemarkeerd.

In de schoolbrochure zal u regelmatig een doorverwijzing terugvinden naar de ‘infobrochure onderwijsregelgeving’. U kan dit document ook op de website raadplegen.

Daarnaast plaatsen wij ook het document van Katholiek Onderwijs Vlaanderen op de website die u een overzicht geeft van de ‘wijzigingen schoolreglement bao’.