Op deze pagina kunt u voor uw kind enkele leuke en interessante websites vinden waar uw kind de leerstof kan oefenen of herhalen.

Algemene websites

L5

Frans

L6

Wiskunde

Meetkunde
Getallenkennis
Hoofdrekenen

Taal

Spelling
Frans

Wereldoriëntatie

Mens en ruimte